Loven

Hvorfor udskriver vi parkeringsafgifter?

2023-05-03T07:43:37+00:00

Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt på et privat parkeringsareal, som Parkeringskompagniet varetager, udskrives der en parkeringsafgift. parkeringsafgiften er lavet efter de privatretlige regler for parkering.

Hvorfor udskriver vi parkeringsafgifter?2023-05-03T07:43:37+00:00

Jeg holdt der kun i kort tid

2023-05-03T07:40:36+00:00

På områder, hvor både standsning og parkering er forbudt, er observationstiden 0 minutter. På områder, hvor parkering er forbudt, er det normal procedure at observere bilen, før en afgift pålægges.

Jeg holdt der kun i kort tid2023-05-03T07:40:36+00:00

Hvad siger loven?

2023-05-02T18:48:56+00:00

Oparko administrerer private parkeringsarealer. Her gælder den private ejendomsret og aftaleloven, modsat de offentlige parkeringsarealer, som er reguleret af færdselslovens bestemmelser. En ejer af et p-areal kan, ifølge den almindelige ejendomsret, selv fastsætte reglerne for brugen af de parkeringsarealer, som [...]

Hvad siger loven?2023-05-02T18:48:56+00:00
Go to Top