Den første påmindelse er altid uden rykkergebyr.

Hvis du undlader at betale parkeringsafgiften inden for betalingsfristen (som fremgår af første brev), modtager du en rykker med et gebyr på 100 DKK.

Der vil være et rykkergebyr på 100 kr. for hver gang, der bliver udsendt en ny rykker. OPARKO er berettiget til at opkræve 100 kr. i rykkergebyr efter reglerne i rentelovens § 9b, stk. 2, 1. pkt.