Oparko administrerer private parkeringsarealer. Her gælder den private ejendomsret og aftaleloven, modsat de offentlige parkeringsarealer, som er reguleret af færdselslovens bestemmelser.

En ejer af et p-areal kan, ifølge den almindelige ejendomsret, selv fastsætte reglerne for brugen af de parkeringsarealer, som hører til ejendommen.

En ejer kan også vælge at lade et privat parkeringsselskab administrere området, f.eks. Oparko. Vi vil derefter føre opsyn med, at parkeringsreglerne overholdes.

Samarbejdspartneren fastlægger reglerne for området sammen med Oparko. Der opsættes skilte, så vilkårene er synlige for alle, der kører ind på området. Det er dog dit ansvar som parkant at orientere dig, og sætte dig ind i de vilkår, der gælder for den plads, som du ønsker at parkere på.

Hvis du ikke overholder de vilkår, der gælder for den enkelte plads, kan du blive pålagt en parkeringsafgift. Det er her uden betydning, hvis du ikke har set vilkårsskiltene. Parkeringsafgiften skal dække administrationen af parkeringsordningen og sker i overensstemmelse med aftaleretten.

På områder med privat parkeringsopsyn skal der ved indkørslen til området via skiltning gøres opmærksom på, at området er privat, og at der gælder særlige regler for parkering.

Når du vælger at passere indkørselsskiltet med det hvide “P” og parkere på et privat område, accepterer du stiltiende de regler, der er angivet på skiltet på området og indgår en aftale i henhold til aftaleloven.

På selve parkeringsområdet skal parkeringsreglerne fremgå tydeligt af skiltningen. Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne, inden du parkerer. Hvis du har parkeret i strid med reglerne, udskriver Oparko en parkeringsafgift.

Hvis muligt placeres parkeringsafgiften under vinduesviskeren. Hvis dette ikke er muligt, sendes parkeringsafgiften til ejeren af bilens adresse. På parkeringsafgiften står også, hvilke konsekvenser det har at undlade at betale. Det er ikke Oparkos ansvar, at parkeringsafgiften bliver siddende, til du kommer tilbage til bilen.

Når der udskrives en parkeringsafgift, retter Oparko henvendelse til Centralregistret for Motorkøretøjer, som udleverer oplysninger på ejeren/brugeren af bilen.

Oparko har terminaladgang til Motorregistret. Det følger af lov om registrering af køretøjer og tilhørende bekendtgørelser. Oparko er således berettiget til at søge i Motorregistret efter navn og adresse på de registrerede primære ejere og brugere af et motoriseret køretøj.