Det er sådan, at idet man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, så anses man for at have accepteret ordlyden på skiltningen. Der er dermed indgået en aftale mellem føreren af bilen og OPARKO som administrator af parkeringspladsen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af parkeringsbestemmelser medfører udstedelse af en kontrolafgift. Uddybelse af rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1.