Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt i strid med gældende vilkår på et privat parkeringsareal, som OPARKO varetager, udskrives der en parkeringsafgift.
Parkeringsafgiften er oprettet efter de privatretlige regler for parkering.