Sagen er i bero under behandlingen af en klage. Det betyder at der ikke påløber rykkere på sagen i mellemtiden.