Parkeringsafgift2023-12-04T12:08:12+00:00

KONTAKT OS

Vores serviceteam er altid klar til at hjælpe dig

Er du ikke enig i parkeringsafgiften, eller har du spørgsmål til en, du har modtaget, kan du skrive en henvendelse ved at udfylde formularen. Vores sagsbehandlere gennemgår og vurderer din henvendelse og vender tilbage hurtigst muligt.

OPARKO

8000 Aarhus
Danmark
DK-37127485

OPARKO er en del af

Parkeringsklagenaevnet logo

Klageformular

Alle henvendelser vedrørende parkeringsafgifter (klager, betalinger, rykkere eller lignende) modtages kun skriftligt gennem nedenstående formular. Det er vigtigt, at vi modtager alle oplysninger skriftligt.

Ofte stillede spørgsmål

Betaling

Hvorfor modtager jeg stadig påmindelser?2023-05-03T07:56:08+00:00

Hvis du har betalt, men stadig modtager påmindelser eller rykkergebyrer, kan det skyldes nedenstående årsager:

  • Løbenummeret er indtastet forkert eller slet ikke indtastet ved betaling
  • Der er en anden, der har betalt afgiften
  • Afgiften er betalt for sent
  • Det forkerte beløb er indbetalt

Kontakt os via vores formular til henvendelser vedr. parkeringsafgift

Kan jeg få min betalingsfrist udskudt?2023-05-03T07:34:03+00:00

Nej. Det er ikke muligt at få udskudt betalingsfristen for en pålagt parkeringsafgift.

Via QR-kode2023-05-03T07:18:43+00:00

Scan QR-koden på parkeringsafgiften med din telefons kamera. Følg linket, der dukker op på skærmen. Vælg derefter en betalingsmulighed og betal, som du ville gøre med ethvert andet onlinekøb. Dette er langt den hurtigste måde at sikre sig, at parkeringsafgiften bliver håndteret.

Via bankoverførsel2023-05-02T18:48:45+00:00

Du kan betale ved at tilføje løbenummer/reference nummer fra parkeringsafgiften eller din bils registreringsnummer som tekst ved overførsel til:

Bank: Djurslands bank
Kontooplysninger:
Reg: 7264 Konto: 0001408595

For internationale transaktioner: IBAN DK0772640001408595 BIC/SWIFT DJURDK22

Klager

Jeg har ikke set en p-afgift på bilens forrude2023-10-26T12:47:57+00:00

Den første rykkerskrivelse fra Parkeringskompagniet er blot en påmindelse, som bliver sendt, for, at vi kan være sikre på, at parkeringsafgiften er modtaget, da vi ikke kan garantere, at en udstedt parkeringsafgift bliver siddende i forruden, indtil du vender tilbage til bilen. Ved parkering på en parkeringsplads reguleret med ANPR-kamera er din nummerplade blevet scannet, og du vil ikke modtage en parkeringsafgift på din forrude. I stedet vil der blive sendt et brev til ejeren af bilen.

Den første påmindelse er altid uden rykkergebyr.

Hvis du undlader at betale parkeringsafgiften inden for betalingsfristen (som fremgår af første brev), modtager du en rykker med et gebyr på 100 DKK.

Der vil være et rykkergebyr på 100 kr. for hver gang, der bliver udsendt en ny rykker. Parkeringskompagniet er berettiget til at opkræve 100 kr. i rykkergebyr efter reglerne i rentelovens § 9b, stk. 2, 1. pkt.

Behandling af din klage2023-05-03T07:48:22+00:00

1) Når vi har modtaget din henvendelse, vil vores klageafdeling vurdere sagen og derefter give dig vores vurdering skriftligt retur til dig.

Vores behandlingstid er ca. 7 hverdage, hvorefter du vil modtage vores vurdering af sagen skriftligt retur på den mailadresse, du har oplyst.

2) Hvis du ikke er enig i vores afgørelse af din første klage, har du mulighed for at få en ny vurdering af din klage. Det gør du ved at indsende endnu en klage. Din anden klage skal ligeledes indsendes skriftligt via formularen præcis som den første klage.

Når vi har gennemgået din klage, får du en ny afgørelse på skrift fra os.
Vores behandlingstid er ca. 7 hverdage, hvorefter du vil modtage vores vurdering af sagen skriftligt retur på den mailadresse, du har oplyst.

3) Du har derefter mulighed for at indbringe din klage for Parkeringsklagenævnet.
Det koster 175 kr. at få din sag behandlet i Parkeringsklagenævnet. Hvis du får medhold, får du pengene tilbage. Du kan se alle detaljer og indsende din klage via Parkeringsklagenævnets hjemmeside – www.parkeringsklagenævnet.dk

Hvordan klager jeg over en parkeringsafgift?2023-06-02T07:06:01+00:00

Hvis du ønsker at klage over en parkeringsafgift, bedes du kontakte os skriftligt via formularen ovenfor. Vær så specifik som muligt og husk at medsende relevante oplysninger og bilag, ex kvitteringer.

Hvor hurtigt svarer vi?2023-05-02T18:46:48+00:00

Vi bestræber os på at besvare din klage inden for 7 arbejdsdage. I ekstra travle perioder kan det tage lidt længere tid. Hvis du modtog et autosvar, da du udfyldte din klage, kan du være sikker på, at vi har modtaget den korrekt, og du vil høre fra os.

Loven

Hvorfor udskriver vi parkeringsafgifter?2023-05-03T07:43:37+00:00

Hvis der bliver parkeret uregelmæssigt på et privat parkeringsareal, som Parkeringskompagniet varetager, udskrives der en parkeringsafgift.
parkeringsafgiften er lavet efter de privatretlige regler for parkering.

Jeg holdt der kun i kort tid2023-05-03T07:40:36+00:00

På områder, hvor både standsning og parkering er forbudt, er observationstiden 0 minutter.

På områder, hvor parkering er forbudt, er det normal procedure at observere bilen, før en afgift pålægges.

Jeg var ikke klar over parkeringsvilkårene2023-05-03T07:10:36+00:00

Ved parkering har du som fører af den parkerede bil pligt til at orientere dig om de vilkår, der gælder på pladsen. Det er dit ansvar at læse skiltene, hvor du parkerer. Hvis de lovpligtige skilte er opsat korrekt, fastholdes parkeringsafgiften.

Hvad siger loven?2023-05-02T18:48:56+00:00

Oparko administrerer private parkeringsarealer. Her gælder den private ejendomsret og aftaleloven, modsat de offentlige parkeringsarealer, som er reguleret af færdselslovens bestemmelser.

En ejer af et p-areal kan, ifølge den almindelige ejendomsret, selv fastsætte reglerne for brugen af de parkeringsarealer, som hører til ejendommen.

En ejer kan også vælge at lade et privat parkeringsselskab administrere området, f.eks. Oparko. Vi vil derefter føre opsyn med, at parkeringsreglerne overholdes.

Samarbejdspartneren fastlægger reglerne for området sammen med Oparko. Der opsættes skilte, så vilkårene er synlige for alle, der kører ind på området. Det er dog dit ansvar som parkant at orientere dig, og sætte dig ind i de vilkår, der gælder for den plads, som du ønsker at parkere på.

Hvis du ikke overholder de vilkår, der gælder for den enkelte plads, kan du blive pålagt en parkeringsafgift. Det er her uden betydning, hvis du ikke har set vilkårsskiltene. Parkeringsafgiften skal dække administrationen af parkeringsordningen og sker i overensstemmelse med aftaleretten.

På områder med privat parkeringsopsyn skal der ved indkørslen til området via skiltning gøres opmærksom på, at området er privat, og at der gælder særlige regler for parkering.

Når du vælger at passere indkørselsskiltet med det hvide “P” og parkere på et privat område, accepterer du stiltiende de regler, der er angivet på skiltet på området og indgår en aftale i henhold til aftaleloven.

På selve parkeringsområdet skal parkeringsreglerne fremgå tydeligt af skiltningen. Det er dit eget ansvar at orientere dig om reglerne, inden du parkerer. Hvis du har parkeret i strid med reglerne, udskriver Oparko en parkeringsafgift.

Hvis muligt placeres parkeringsafgiften under vinduesviskeren. Hvis dette ikke er muligt, sendes parkeringsafgiften til ejeren af bilens adresse. På parkeringsafgiften står også, hvilke konsekvenser det har at undlade at betale. Det er ikke Oparkos ansvar, at parkeringsafgiften bliver siddende, til du kommer tilbage til bilen.

Når der udskrives en parkeringsafgift, retter Oparko henvendelse til Centralregistret for Motorkøretøjer, som udleverer oplysninger på ejeren/brugeren af bilen.

Oparko har terminaladgang til Motorregistret. Det følger af lov om registrering af køretøjer og tilhørende bekendtgørelser. Oparko er således berettiget til at søge i Motorregistret efter navn og adresse på de registrerede primære ejere og brugere af et motoriseret køretøj.

Go to Top