Ja, såfremt du ikke har fået medhold i din klage hos os, har du mulighed for at indbringe sagen for Parkeringsklagenævnet. Det koster 175 DKK, som tilbagebetales hvis du får medhold. Læs mere på Parkeringsklagenævnets hjemmeside – www.parkeringsklagenaevnet.dk/